Teave probleemtoodete ehk autoklaaside ja nendega seotud lisade kasutamisest tekkinud jäätmete käitlemise kohta.

  1. Kasutatud autoklaasid ja nendega seotud lisad on probleemtooted. Need ei sisalda ohtikke aineid, kuid neid tuleb kasutada sihtotstarbeliselt ja nende jäätmeid tuleb käidelda parimal võimalikul moel.
  2. Saint-Gobain Glass Estonia SE äriüksusest Saint-Gobain Autover Eesti ostetud autoklaasid ja nende lisad ning nendest tekkinud jäätmed tuleb koguda eraldi olmejäätmetest. Kasutatud jäätmed tuleb viia vaid selleks ettenähtud kohtadesse.
  3. Saint-Gobain Glass Estonia SE äriüksusest Saint-Gobain Autover Eesti ostetud tooteid või jäätmeid võetakse vastu Saint-Gobain Autover Eesti ja GLASSDRIVE´i esindustes:
    1. Tallinnas ( Peterburi tee 38/3, Tallinn, Tel: +372 699 6200, Mob: +372 509 7618)
    2. Tartus ( Ringtee 58, Tartu, Tel: +372 742 5895, Mob: +372 506 7362)
  4. Asjakohast infot leiab interneti aadressidelt: www.glassdrive.ee ja www.autover.ee Mujalt soetatud tooted võetakse vastu jäätmejaamades, vastavalt jäätmejaama tingimustele ning korrale.
  5. Kasutades autoklaasi võimalikult säästvalt (vaadake kodulehel olevat teavet selle kohta), parandades autoklaasidel täkkeid, pikendate autoklaasi eluiga ning vähendate jäätmete teket. Tuues kasutatud autoklaasi ja nende lisad tagasi punktis 3 nimetatud asukohtadesse, aitate kaasa jäätmete korrektsele käitlusele.